Ministerie van verkeer en Waterstaat Home    
Homepage VenWVerkeer en VervoerWaterLuchtvaart

VERTROUWD MET WATER, VOORUITSTREVEND IN VERBINDINGENHOMEPAGE


Start werkzaamheden N31 Zurich-Harlingen
In de week van 20 november tot 24 november starten de (voorbereidende) werkzaamheden voor de ombouw van de N31 tussen Zurich en Harlingen. Ter hoogte van het kruispunt Kimswerderlaan wordt dan een werkterrein ingericht.. 

Informatiemarkt N31 Zurich-Harlingen
Om omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden te informeren over de werkzaamheden aan de N31 tussen Zurich en Harlingen die tot eind 2008 plaatsvinden,... 

Twee beroepen ongegrond
Na vaststelling van het tracébesluit zijn twee beroepen bij de Raad van State ingediend. Beide beroepen zijn inmiddels ongegrond verklaard door de Raad van State.

 
24.04.2006 DesignNaar boven