Ministerie van verkeer en Waterstaat HomeU bent nu hier: Nieuws > Laatste nieuws  
Homepage VenWVerkeer en VervoerWaterLuchtvaart

VERTROUWD MET WATER, VOORUITSTREVEND IN VERBINDINGENZurich-Harlingen

Nieuwspagina
N31 wordt een autoweg met twee dubbele rijbanen

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft, mede namens de minister van VROM, gekozen voor ombouw tot een autoweg met twee dubbele rijbanen, een vangrail in de middenberm en het opheffen van de vier gelijkvloerse kruisingen bij Zurich, 't Strand, Dijksterburen en Kimswerd.De keuze van de minister is uitgewerkt tot een Tracébesluit (TB).

Start werkzaamheden N31 Zurich-Harlingen

In de week van 20 november tot 24 november starten de (voorbereidende) werkzaamheden voor de ombouw van de N31 tussen Zurich en Harlingen. Ter hoogte van het kruispunt Kimswerderlaan wordt dan een werkterrein ingericht. Op het kruispunt Kimswerderlaan wordt de rijstrookindeling aangepast opdat het wegverkeer zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de vrachtauto’s die van of naar het werkterrein rijden.
De N31 wordt veiliger door
  • het doortrekken van de tweebaans autoweg van Zurich tot net voor de eerste afslag Harlingen
  • volledige scheiding van de rijbanen met een vangrail
  • maximum snelheid 100 km per uur
  • het verdwijnen van alle gelijkvloerse kruisingen
Najaar 2006 schop in de grond
Voordat de aanpassingen van start kunnen gaan, is een aantal vergunningen nodig. De verwachting is dat in het najaar van 2006 de schop de grond in kan.

Informatiemarkt N31 Zurich-Harlingen

Om omwonenden, bedrijven en andere geļnteresseerden te informeren over de werkzaamheden aan de N31 tussen Zurich en Harlingen die tot eind 2008 plaatsvinden, organiseren gemeente Wūnseradiel, Harlingen, aannemerscombinatie De Eendracht v.o.f. (bestaande uit de firma’s Dura Vermeer en Ballast Nedam) en Rijkswaterstaat een informatiemarkt.
De markt wordt gehouden op donderdag 16 november 2006 van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Wūnseradiel te Witmarsum.
Iedereen is van harte welkom op deze informatiemarkt.


Twee beroepen op Tracébesluit
Tot 24 januari jl. konden er beroepen worden ingediend bij de Raad van State op het Tracébesluit N31 Zurich - Harlingen. Inmiddels is bekend geworden dat er twee beroepen zijn ingediend. De Raad van State neemt deze beroepen in behandeling en doet vervolgens uitspraak of de beroepen wel of niet gegrond worden verklaard.

Voorbereiding aanleg gaat door.
In afwachting van de uitspraak door de Raad van State gaat Rijkswaterstaat verder met de voorbereidingen van de aanleg. Tot 31 maart jongstleden hadden vijf gegadigde aannemers de tijd om hun aanbieding voor het aanleggen van de autoweg in te dienen. Rijkswaterstaat verwacht in juli 2006 het werk te gunnen aan één van de aannemers. 
Naar boven